Ομιλία στην παρουσίαση της Χάρτα Σύγκλισης στο Ζάππειο Μέγαρο (Απόσπασμα)

Ομιλία στην παρουσίαση της Χάρτα Σύγκλισης στο Ζάππειο Μέγαρο (Απόσπασμα)

«Κυρίες και κύριοι,

Συζητήσαμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη Χάρτα Σύγκλισης. Θα εξηγήσω αμέσως μετά για τι πρόκειται. Θα ήθελα τώρα να σας ανακοινώσω τις σχετικές αποφάσεις, κατευθύνσεις, στις οποίες καταλήξαμε.

Σήμερα έχουμε κερδίσει, ως χώρα, τη δημοσιονομική σταθερότητα και το ισχυρό νόμισμα. Έχουμε επιταχύνει την πορεία της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας, της διαρκούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Αλλά όλα αυτά δεν μας αρκούν. Θέλουμε η Ελλάδα να ξεπεράσει τις υστερήσεις σε όλους τους τομείς.

Θέλουμε ανάπτυξη για όλους, σε όλη την περιφέρεια, με κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον.

Για την επόμενη τετραετία 2004-2008, κύρια προτεραιότητά μας είναι η επιτάχυνση της πραγματικής και κοινωνικής σύγκλισης της χώρας μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για να έχει ο Έλληνας πολίτης και τα παιδιά του συνεχώς περισσότερες ευκαιρίες, τις ίδιες που έχουν και οι άλλοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Για να έχει ο Ελληνας πολίτης μια προοπτική ασφάλειας και ευημερίας παρόμοια με εκείνη των πολιτών της Ε.Ε..
Για να έχει η Ελλάδα και ρόλο και λόγο στις διεθνείς εξελίξεις.

Η σύγκλιση δεν είναι για μας απλώς η βελτίωση ορισμένων οικονομικών δεικτών. Σύγκλιση είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων κάθε πολίτη, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ολοκληρωμένη υγεία, η σύγχρονη εκπαίδευση, οι καλές δημόσιες υπηρεσίες, γενικότερα συνθήκες ζωής που ανταποκρίνονται σε μια νέα εποχή, αυτή που διανύουμε.

Σύγκλιση, βεβαίως, είναι και η βελτίωση του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, η εύρεση εργασίας για τους ανέργους, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μας για την ανάπτυξη.

Για να πετύχουμε τη σύγκλιση (δεν έρχεται μόνη της, βέβαια, δεν έρχεται με έναν «αυτόματο πιλότο») χρειάζεται σχέδιο, προσπάθεια, αποτελεσματικότητα. Σήμερα παρουσιάζω το σχέδιο αυτό, την «Χάρτα Σύγκλισης», ως πλαίσιο διαλόγου για το πώς θα οδηγηθούμε στη σύγκλιση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον αφορά την οικονομία και την κοινωνία μας. Αυτό το κείμενο, το οποίο έχω μπροστά μου (Ελλάδα 2004-2008 «Η Χάρτα της Σύγκλισης: Ανάπτυξη και Ευημερία για όλους» – Πλαίσιο Διαλόγου) θα σας δοθεί μετά για να μπορέσετε και εσείς να δείτε σε λεπτομερέστερη περιγραφή ποιοι είναι οι στόχοι μας. Όπως θα σας δώσουμε και ένα άλλο κείμενο («Η Ελλάδα συγκλίνει στην Ευρωπαϊκή Ενωση»), το οποίο περιγράφει πώς η Ελλάδα έχει συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό και σε πολλούς τομείς με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Χάρτα, λοιπόν, την οποία παρουσιάζω, είναι ο «οδικός χάρτης» για το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, για την οριστική αλλαγή της Ελλάδας. Είναι η εγγύηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το μέλλον. Γι’ αυτούς που θέλουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες, που επιζητούν δυναμικά να ορίσουν την πορεία τους και την προοπτική τους.

Γι’ αυτούς που θέλουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια πιο άνετη καθημερινότητα, ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Γι’ αυτούς που δικαιούνται από την πολιτεία μια βιώσιμη, αλλά και στοχευμένη κοινωνική προστασία. Για όλους που θέλουν να ζουν σήμερα σε μια κοινωνία, όπως την επιθυμούμε: Κοινωνία με περισσότερη ελευθερία, συνοχή και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η Χάρτα απαντά στα ερωτήματα:

Πώς επιταχύνουµε την πορεία σύγκλισης;
Πως πετυχαίνουμε την περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων που υπάρχουν και πώς προωθούμε την ισόρροπη ανάπτυξη;
Ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες που αναδεικνύουν νέες πηγές ανάπτυξης στα επόµενα χρόνια;

Η απάντησή μας στα ερωτήματα αυτά ανατρέχει στις ίδιες τις πηγές της ανάπτυξης, σε όλα αυτά τα γεγονότα, τις δράσεις, τις καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν την ανάπτυξη: Την απασχόληση, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την επιχειρηματικότητα, την οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Κυρίες και κύριοι,

Θα σας παρουσιάσω ενδεικτικά ορισμένα σημεία από τα δέκα μέτωπα της σύγκλισης, στα οποία αναφέρεται η Χάρτα και για τα οποία δεσμευόμαστε. Η Χάρτα, την οποία θα έχετε μπροστά σας, περιέχει σημαντικές δεσμεύσεις. Βεβαίως, δεν περιέχει το σύνολο των μέτρων και των ρυθμίσεων, στις οποίες θα προχωρήσουμε.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση του εισοδήματος.

Θέτουμε ως στόχους τη μείωση της συνολικής ανεργίας στο 6% το 2008, της ανεργίας των γυναικών στο 8%, τη μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και των μισθών, ώστε να προσεγγίσουν το 90% του μέσου όρου της Ε.Ε. το 2008. Θυμίζω ότι είναι σήμερα γύρω στο 80%.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, δεσμευόμαστε:

Σε ένα «συμβόλαιο ένταξης» του ανέργου στην αγορά εργασίας, με στοχευμένες πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας στους νέους, τις γυναίκες (με επέκταση του δικτύου παιδικών σταθμών, επιδότηση εισφορών για άνεργες μητέρες δύο παιδιών και άνω), τους μακροχρόνια άνεργους (με 30% των μακροχρόνια ανέργων να συμμετέχει σε ενεργά προγράμματα απασχόλησης), τους ηλικιωμένους, τους ανέργους σε περιφέρειες με σημαντική ανεργία.
Στη λειτουργία ενός δικτύου Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης σε όλη τη χώρα για εξατομικευμένη στήριξη στον άνεργο. Κάθε άνεργος νέος θα έχει προσφορά θέσης ή επιμόρφωσης εντός 6 μηνών. Κάθε άνεργος μεγαλύτερης ηλικίας μέσα σε 12 μήνες, με παρακολούθηση και καταγραφή της ανταπόκρισης στις προσφορές θέσεων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος παροχών.
Σε κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης, με τη μείωση του μη-μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων έως 15%, την άρση αντικινήτρων στην προσωρινή απασχόληση με αναλογική ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το χρόνο εργασίας.
Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με κίνητρα για επιμόρφωση εργαζομένων στις επιχειρήσεις, διπλασιασμό δαπανών ως ποσοστού δαπανών του ΑΕΠ για Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης, και βελτίωση της γεωγραφικής κινητικότητας, με αυξημένη επιδότηση ενοικίου για άνεργους που βρίσκουν απασχόληση σε άλλες περιοχές.
Στη στήριξη των εισοδημάτων, με μέσες μισθολογικές αυξήσεις ίσες με τη μισή αύξηση του ΑΕΠ συν τον πληθωρισμό. Εάν το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 4%, το 2% θα διατίθεται για την αύξηση των εισοδημάτων συν την κάλυψη του πληθωρισμού.
Στη σταδιακή μείωση της φορολογίας εισοδήματος από 40% στο 35% μέχρι το 2008.

Αυτό είναι το πρώτο μέτωπο της αύξησης της απασχόλησης και της ενίσχυσης του εισοδήματος.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι να δώσουμε ευκαιρίες και ασφάλεια για όλους με περισσότερη κοινωνική συνοχή.

Στόχοι μας η μείωση του ποσοστού των ατόμων σε κίνδυνο ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού μετά τις κοινωνικές παροχές στο μέσο όρο της Ε.Ε. μέχρι το 2008.

Γι’ αυτό και ενισχύουμε το σύστημα των «στοχευμένων πολιτικών» που επικεντρώνονται στα τμήματα του πληθυσμού με πραγματικές ανάγκες και δεν ακολουθούμε τη θέση γενικών παροχών σε όλους που είναι αμφιβόλου αποτελέσματος, αν θέλουμε να πετύχουμε το συγκεκριμένο στόχο της βελτίωσης της ζωής εκείνων που ζουν με κίνδυνο ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε:

Στη βελτίωση του Δικτύου Αλληλεγγύης, για ένα κοινωνικό κράτος με εγγυημένους πόρους. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών, ώστε να προσεγγίσουν το 30% του ΑΕΠ το 2008, πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΕΚΑΣ από 110 ευρώ σήμερα στα 200 ευρώ το 2008 με θετική αναπροσαρμογή των ορίων για τους δικαιούχους, ώστε να μην αποκλείονται εκείνοι, οι οποίοι ήδη το έπαιρναν. Η κατώτατη σύνταξη ΙΚΑ συν ΕΚΑΣ στα 700 ευρώ το 2008 από 552 ευρώ σήμερα. Η κατώτατη σύνταξη ΟΓΑ από 170 ευρώ που είναι σήμερα, τον Ιανουάριο του 2004 θα γίνει 200 ευρώ και το 2008 θα φτάσει τα 300 ευρώ. Ετσι, μια αγροτική οικογένεια θα έχει τουλάχιστον 600 ευρώ κατώτατη σύνταξη, το 2008.
Στον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης (που έχουμε ήδη κάνει) και την πλήρη αξιοποίηση νέων σχημάτων και θεσμών, και τη βελτίωση των υπηρεσιών, με μείωση διάρκειας και απλοποίηση της διαδικασίας απονομής σύνταξης: έναρξη πληρωμής σύνταξης αμέσως, με συμψηφισμό στη συνέχεια.
Στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας με μέτρα φορολογικά, με μέτρα κοινωνικής προστασίας, με εισοδηματικές ενισχύσεις, ιδιαίτερα της οικογένειας με παιδιά. Σας θυμίζω ότι από 1/1/2004 θα ισχύει το μέτρο της ενίσχυσης των οικογενειών που έχουν παιδιά φοιτητές σε άλλες πόλεις.
Στην αύξηση της χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας από 2,7% σήμερα στο 4% του ΑΕΠ, στην αύξηση των γιατρών στην πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατά τουλάχιστο 1.000 άτομα και στη σταθερή αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία κατά τουλάχιστο 10.000 άτομα, την κάλυψη όλου του πληθυσμού από τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού μέχρι το 2008.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, η αύξηση των επενδύσεων.

Στόχος μας είναι η απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού της οικονομίας για να αποτελέσει πηγή επενδύσεων, ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, καθώς και εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των περιφερειών. Δεσμευόμαστε στα εξής:

Στην περαιτέρω διοικητική απλοποίηση, με τη μείωση του κόστους και του απαιτούμενου χρόνου για ίδρυση νέων επιχειρήσεων περίπου στο 1/3 του σημερινού. Ριζική απλοποίηση και επικαιροποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας. Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών στα πρότυπα των ΚΕΠ σε κάθε νομό. Ίδρυση Κέντρων Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια.
Στη διαμόρφωση ενός νέου φορολογικού πλαισίου, με ριζική απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που έχουμε ήδη εδώ και καιρό ξεκινήσει), ενοποίηση των φόρων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης, ολοκλήρωση του φάσματος προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στόχος μας η σταδιακή μείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις στο 30% μέχρι το 2008, η εισαγωγή ΦΠΑ στα ακίνητα με πλήρη κατάργηση φόρου μεταβίβασης.
Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων: Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε για την επιδότηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 6 δις € την επόμενη 5ετία από το Γ’ ΚΠΣ και το νέο Αναπτυξιακό νόμο. Τη στήριξη 15.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Τη δημιουργία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών σε κάθε περιφέρεια μέχρι το 2008, για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η εμπέδωση της εξωστρέφειας (δηλαδή να στραφεί η οικονομία μας σε άλλες χώρες, σε εξαγωγές, σε συνεργασίες με το εξωτερικό) και βεβαίως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Στόχοι μας η σαφής βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, η σαφής αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών και του τουρισμού στο ΑΕΠ την επόμενη τετραετία. Δεσμευόμαστε στα εξής:

Στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με προώθηση ιδιωτικοποιήσεων και στρατηγικών συμμαχιών που θα αποδώσουν έσοδα 1-2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι το 2008. Υλοποίηση του προγράμματος απελευθέρωσης στην αγορά ενέργειας, προώθηση απελευθέρωσης σε άλλους τομείς (μεταφορές, ταχυδρομεία), και προώθηση του ανταγωνισμού, σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.
Δίκτυο παροχής εξαγωγικών υπηρεσιών, και διευκόλυνση ξένων επενδύσεων. Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με κίνητρα εκσυγχρονισμού, ενίσχυση των τουριστικών δικτύων διανομής και μεταφοράς.
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η εκπαίδευση και η ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης.

Στόχος μας η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος για όλους, η ανάπτυξη της καινοτομίας και η διάχυση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλη την οικονομία και κοινωνία. Δεσμευόμαστε στα εξής:

Σύγχρονη, ανοιχτή ποιοτική παιδεία πολλαπλών δεξιοτήτων. Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2008. Αναβάθμιση σπουδών με νέα προγράμματα και βιβλία, ολοκλήρωση του δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών, νέες τεχνολογίες, γενίκευση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. Δημιουργία του σχολείου ελεύθερης επιλογής με πρόσθετες ζώνες δραστηριοτήτων κατ’ επιλογήν των μαθητών στα ολοήμερα Γυμνάσια. Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους και αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες.
Για την καινοτομία, που είναι ένας μοχλός της ανάπτυξης, με στόχο το 1,5% του ΑΕΠ για δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες έρευνας, δεσμευόμαστε στη χρηματοδότηση δράσεων από το Γ’ ΚΠΣ, στην ενθάρρυνση της έρευνας από τις επιχειρήσεις με επέκταση των φορολογικών κινήτρων.
Για την τεχνολογική σύγκλιση, την ψηφιακή σύγκλιση, στον αιώνα της κοινωνίας της πληροφορίας, θέτουμε ως στόχο τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη διείσδυση του Διαδικτύου τα επόμενα 2 χρόνια. Δεσμευόμαστε σε επενδύσεις σε προηγμένα δίκτυα, στη στήριξη της αξιοποίησης των τεχνολογιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δράσεις ύψους 1 δισεκατ. €, σε επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις περιφέρειες, στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον πληθυσμό.
ΕΚΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η οικοδόμηση της νέας Ελλάδας με σύγχρονες υποδομές μεταφορών και ενέργειας.

Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί ένα ολόκληρο πλέγμα υποδομών σε όλη την επικράτεια. Δεσμευόμαστε:

Στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων εθνικής σημασίας με έμφαση στη διασύνδεση της περιφέρειας, παράδοση σε χρήση του συνόλου της Εγνατίας Οδού, – 610 χλμ., του συνόλου των 710χλμ. του ΠΑΘΕ, ολοκλήρωση της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου μέχρι το τέλος του 2004. Επίσης, Δυτικός Αξονας, Μετρό Θεσσαλονίκης, Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης θα είναι άλλα έργα που αποτελούν στόχο μας.
Στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, με μείωση του χρόνου ταξιδιού, αλλά και σε σαφή περιορισμό των ελλειμμάτων του ΟΣΕ με δραστικές παρεμβάσεις στην εκμετάλλευση και το δίκτυο.
Στην ολοκλήρωση αναβάθμισης λιμένων και αεροδρομίων στην περιφέρεια.
Στην ουσιαστική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, με την ανανέωση στόλου των λεωφορείων και των τρόλλεϋ, επεκτάσεις του Αττικού μετρό, τη σύνδεση του αεροδρόμιου με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΚΤΕΛ και των ΤΑΞΙ.
Στη διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης άγονων γραμμών με οικονομική αρωγή του κράτους (ετήσιο προϋπολογισμό 45 εκ. Ευρώ), και στόχο τη δρομολόγηση στην περίοδο 2004-08 σε 27 άγονες γραμμές του Αιγαίου, πλοίων με σύγχρονες προδιαγραφές, και δυνατότητα πλου σε δύσκολες συνθήκες.
Στην ολοκλήρωση του εθνικού δικτύου ενέργειας και διασυνδέσεων με την Ευρώπη. Την εξασφάλιση πολλαπλών πηγών τροφοδοσίας για αύξηση της ασφάλειας. Περιβαλλοντικές βελτιώσεις στην παραγωγή, διανομή και μετάδοση.
ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχοι μας είναι η παραγωγή του 10% της συνολικής ενέργειας και του 20% της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2008. Να περιορίσουμε την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με τις πολιτικές μας δεσμευόμαστε:

Για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με ενθάρρυνση της υποκατάστασης πετρελαίου με φυσικό αέριο στη βιομηχανία, την πλήρη εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χωματερών μέχρι το 2008, τη λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τη λειτουργία συστημάτων βιολογικού καθαρισμού στο σύνολο των ελληνικών πόλεων και των σημαντικών τουριστικών περιοχών.
Για τη δημιουργία εθνικού χάρτη χρήσεων γης, με στόχο την κάλυψη του 24% του ελλαδικού χώρου ως το τέλος του 2004, την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές που σήμερα εκπονείται και στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας έως το 2008.
Για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, με επιτάχυνση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δημιουργία τουλάχιστον 3 «πράσινων» Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν σε περιβαλλοντικά καθαρές επιχειρήσεις.
ΟΓΔΟΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι οι πολιτικές μας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες, τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στόχος μας είναι καμία ελληνική περιφέρεια να μην υπολείπεται του 65% του μέσου όρου της Ε.Ε. ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, καμία περιφέρεια να μην έχει ανεργία πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες άνω του μέσου όρου της χώρας.

Στόχος μας επίσης είναι η ολοκλήρωση με επιτυχία μέχρι το 2008, των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, με πλήρη αξιοποίηση των πόρων, με ακόμη υψηλότερη αποτελεσματικότητα, ποιότητα και διαφάνεια. Διαπραγμάτευση και μίας τέταρτης προγραμματικής περιόδου με πόρους για τις ελληνικές περιφέρειες.

Για τη σύγκλιση των περιφερειών και την ουσιαστική στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου δεσμευόμαστε:

Για την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, με κοινοτική χρηματοδότηση που ήδη εξασφαλίσαμε έως το 2013, τη διασφάλιση των μεσογειακών προϊόντων, τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τομέα τροφίμων, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, με κίνητρα για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Για την αναβίωση, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της υπαίθρου, με τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας, όπως βρεφονηπιακούς σταθμούς, κινητές ιατρικές μονάδες, τη διασύνδεση τοπικών δραστηριοτήτων με την τοπική παραγωγή, ιδιαίτερα των παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας (ονομασία προέλευσης), την προώθηση δραστηριοτήτων, όπως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η ανακαίνιση χωριών, η προστασία της αγροτικής κληρονομιάς, γιατί αυτά αυξάνουν το εισόδημα.
ΕΝΑΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η σύγχρονη διακυβέρνηση.

Στόχος μας είναι η «διοικητική σύγκλιση» με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., η οικοδόμηση νέας σχέσης κράτους- πολίτη με βασικές αρχές τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα, τις ίσες ευκαιρίες, τη συνοχή. Με τις πολιτικές μας δεσμευόμαστε:

Στον εκσυγχρονισμό του πολιτικού και διοικητικού συστήματος, με μία νέα περιφερειακή συγκρότηση, με αποκέντρωση των αναπτυξιακών επιλογών, ενίσχυση της διοικητικής αυτοδυναμίας της Περιφέρειας, ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους και Συμπολιτείες, αποφασιστική ενεργοποίηση των θεσμών διαφάνειας.
Στη διαμόρφωση μίας Διοίκησης με στόχους και αποτελέσματα, με σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και υπηρεσιών, σύνδεση επίδοσης και αποδοχών, ιεραρχική εξέλιξη με βάση την απόδοση, τη δυνατότητα επιλογής στελεχών του ιδιωτικού τομέα για θέσεις Γενικού Διευθυντή, μόνιμες δομές μερικής απασχόλησης, το «διαβατήριο κατάρτισης» του υπαλλήλου για τη διοικητική σύγκλιση.
Στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την κατάργηση 80% των σημερινών «συμβόλων της γραφειοκρατίας» (σφραγίδες, επικυρώσεις) ως το 2008, όλες τις συναλλαγές των πολιτών με τη Διοίκηση να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή μέσω των ΚΕΠ, την προώθηση πολιτικής καταργήσεων ή συγχωνεύσεων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μετά από αξιολόγηση.
ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι η διασφάλιση ότι δίνουμε ευκαιρίες σε όλους, ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω.

Κεντρικός στόχος μας είναι η ενίσχυση του εισοδήματος, των δικαιωμάτων και των ευκαιριών όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων, των αδύναμων, αυτών που νιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον:

Οι άνεργοι, οι αγρότες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι νέοι και οι νεοεισερχόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, οι γυναίκες, ο κύκλος της οικογένειας με τα συλλογικά ή εξατομικευμένα προβλήματά του είναι το αντικείμενο της προσοχής και της φροντίδας μας.

Στόχος μας να ενισχύσουμε αποφασιστικά και καθοριστικά τη συμμετοχή των χαμηλών στρωμάτων στην ανάπτυξη: ένα κοινωνικό κράτος με εγγυημένους πόρους, για αξιοπρεπή διαβίωση και ασφάλεια. Αλλά βεβαίως να βοηθήσουμε και τα μεσαία στρώματα να αναπτυχθούν. Η ανάπτυξη να είναι ανάπτυξη για όλους.

Κυρίες και κύριοι,

Απαρίθμησα τους στόχους μας και ενδεικτικά ορισμένες δεσμεύσεις μας. Θέλω να επαναλάβω ότι οι δύο πρώτες τετραετίες (1996-2000, 2000-2004) ήταν χρόνια σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η νέα τετραετία (2004-2008) είναι η τετραετία της επιτάχυνσης της ανάπτυξης, με τις συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που προτείνουμε στη Χάρτα Σύγκλισης.

Έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να φέρουμε τη χώρα μας σε τροχιά ανάπτυξης. Το κάναμε αυτό τα περασμένα οκτώ χρόνια. Τώρα τα ίδια αυτά στοιχεία της ανάπτυξης που αξιοποιήσαμε -οι επενδύσεις, οι νέες υποδομές, οι τεχνολογίες, οι νέες δεξιότητες – και οι πολιτικές που προτείνουμε, επειδή έχουμε έναν καλύτερο έλεγχο, επειδή έχουμε περισσότερες δυνατότητες επέμβασης, περισσότερες δυνατότητες προώθησης, θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε και όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά να βελτιώσουμε περαιτέρω τους ρυθμούς ανάπτυξης και να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Οι προτάσεις της Χάρτας Σύγκλισης είναι συγκεκριμένες, σαφείς και απόλυτα ρεαλιστικές. Δημιουργούμε κατ’ αρχάς ένα «μέρισμα ειρήνης» για την παιδεία. Αυτό το μέρισμα προκύπτει από τον επιτυχημένο εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως από την πολιτική μας. Δημιουργούμε έτσι νέες δυνατότητες για την αύξηση δαπανών στην εκπαίδευση. Η μείωση των δαπανών για την Αμυνα αξιοποιείται για την αύξηση των δαπανών στην εκπαίδευση.

Έχουμε ένα «μέρισμα σταθερότητας». Αποκλιμακώνουμε το δημόσιο χρέος. Και με την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους έχουμε να πληρώσουμε λιγότερους τόκους. Υπάρχει μείωση των τόκων σημαντική. Ετσι δημιουργούμε νέες δυνατότητες και απ’ αυτή τη μείωση των τόκων θα χρηματοδοτήσουμε το σύστημα υγείας και πρόνοιας.

Έχουμε τέλος ένα «μέρισμα εξυγίανσης», του νοικοκυρέματος, θα πω απλά. Mε τους πόρους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (και έχει φανεί τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε δραστικά περιορίσει τη φοροδιαφυγή, όπως δείχνει η αύξηση του ΦΠΑ που πληρώνετε) και την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τη μείωση της φορολογίας στις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.

Μέρισμα ειρήνης, μέρισμα σταθερότητας, μέρισμα εξυγίανσης στηρίζουν αυτή την πολιτική μας.

Τις βασικές αρχές, το σχέδιό μας για την Οικονομική Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, αυτή τη Χάρτα την καταθέτουμε σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. Για να καταστήσουμε σαφείς σε όλους τους όρους του κοινωνικού και οικονομικού μας σχεδίου, που αποτελεί την πυξίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Για να ακούσουμε τη φωνή του πολίτη για τους στόχους και τις πολιτικές μας, τι λέει. Για να διασταυρωθούν και να εξετασθούν από τους πολίτες και να δούμε ποιες βελτιώσεις είναι αναγκαίες.

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Προχωρούμε και πιο πέρα. Εξειδικεύουμε αυτή τη Χάρτα Σύγκλισης και την εξειδικεύουμε για κάθε περιφέρεια της χώρας μας χωριστά. Κάθε περιφέρεια θα έχει δική της Χάρτα, με συγκεκριμένους στόχους, δεσμεύσεις, χρονοδιαγράμματα. Σκοπεύω να καταθέσω τους επόμενους μήνες την αναπτυξιακή μας πρόταση για κάθε περιφέρεια. Και αυτή θα τεθεί σε διάλογο στις τοπικές κοινωνίες.

Στόχος μας είναι να αποφασίσουμε και να εφαρμόσουμε ένα ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ένα ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Να δώσουμε μια καθαρή απάντηση σε όλους που με άκρατη κινδυνολογία καλλιεργούν κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία, σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας και της χώρας μετά το 2004. Αδικαιολόγητα, χωρίς βάση καλλιεργείται αυτή η κινδυνολογία. Και αυτή είναι η απάντηση.

Το 2004 είναι ορόσημο για την πορεία μεγάλων θεμάτων, που αφορούν κάθε Έλληνα. Η επόμενη τετραετία είναι, όπως έχω αναφέρει, μια περίοδος υψηλού ρίσκου. Γιατί θα κριθούν τα εθνικά θέματα. Γιατί θα κριθεί η σύγκλιση σε όλους τους τομείς. Γιατί θα κριθεί η σύγκλιση που αφορά κάθε πολίτη, κάθε άτομο στη χώρα μας και όχι μόνο με μέσους όρους. Γιατί θα κριθεί η σύγκλιση που πετυχαίνει τη μείωση της ανεργίας, την άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων και την προστασία των αδυνάτων.

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι πολλά μένουν να γίνουν. Ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Ότι δεν έχουν λυθεί όλα, ότι δεν είναι όλα ικανοποιητικά στη χώρα μας, ότι ο πολίτης που ζει και παλεύει, ζει και παλεύει με δυσκολίες.

Όμως, επίσης γνωρίζουμε, γιατί είναι η αλήθεια, ότι η απόσταση που έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική. Ότι έχουμε επιτύχει αρκετά. Ότι με τη βούληση του ελληνικού λαού, αλλάξαμε και εκσυγχρονίζουμε τη χώρα μας. Γι΄ αυτό και έχουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον μας.

Έχουμε την εμπειρία. Ολα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε. Εχουμε το όραμα. Δουλέψαμε για την ΟΝΕ, πετύχαμε την ένταξη στην ΟΝΕ. Δουλέψαμε για βελτίωση όλων των επιδόσεών μας και το πετύχαμε. Εχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο που ο τόπος έχει ανάγκη.

Βαδίζουμε για την Ισχυρή Ελλάδα. Αυτή την ισχυρή Ελλάδα χτίζουμε. Και εξασφαλίζουμε όλο και περισσότερη ευημερία με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος της πολιτικής μας: Αλλαγή με σιγουριά.

Σας ευχαριστώ».