Δελτίο Τύπου “Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να αναμορφωθούν”

Δελτίο Τύπου “Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να αναμορφωθούν”

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του The European debt crisis –The Greek case (Η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους- Η ελληνική περίπτωση), ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης θα μιλήσει την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, στο London School of Economics με θέμα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ανάγκη ανανέωσής τους.
Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ως τώρα πορεία των ευρωπαϊκών θεσμών και στις πολλαπλές προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, θα θέσει ορισμένα βασικά ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης αλλά και της δημοκρατίας. Θα τονίσει την ανάγκη ενός νέου τρόπου λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Θα αναφερθεί στις διάφορες λύσεις που έχουν προταθεί, τις δυνατότητες πραγματοποίησης τους και την αναγκαιότητα συνέχισης της ενοποιητικής διαδικασίας.
Τέλος, θα παρουσιάσει τη δική του οπτική αναφορικά με την ελληνική κρίση και την εξέλιξή της, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των συσχετισμών, των αδυναμιών, των καθυστερήσεων αλλά και των εγγυήσεων που προσφέρθηκαν από τους εταίρους.