Τρομοκρατία

Την εικόνα της Ελλάδας χαρακτήρισαν τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια αλλεπάλληλες απεχθείς τρομοκρατικές πράξεις. Κι αυτό, παρόλο που οι πράξεις […]