Παρέμβαση στην πρωινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Παρέμβαση στην πρωινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για την Ελλάδα. Η σημερινή συζήτηση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ επιβεβαιώνει και επιβραβεύει μια μακρά προσπάθεια. Η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα αναπτυγμένη, που εφήρμοζε λάθος οικονομική πολιτική και γι αυτό το λόγο ήταν απλώς αρκετό να προσαρμόσει την οικονομική της πολιτική προς τις πολιτικές των άλλων χωρών. Η Ελλάδα ήταν χώρα με σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Ηταν μια χώρα που λόγω των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου, της δικτατορίας, του πελατειακού πολιτικού συστήματος είχε μάθει να ζει με δανεικά, ελλείμματα, πληθωρισμό. Που θεωρούσε ότι η οικονομική σταθερότητα είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Που θεωρούσε ότι η οικονομική σταθερότητα είναι ένας ανέφικτος στόχος.

Η προσαρμογή ήταν πιο δύσκολη για μας απ ό,τι ήταν για άλλες χώρες. Δώσαμε ένα σκληρό αγώνα τα τελευταία χρόνια, με επιμονή και συνέπεια, όχι μόνο για να ικανοποιήσουμε τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, αλλά κυρίως να αλλάξουμε νοοτροπίες και πρακτικές, να εξυγιάνουμε την οικονομία μας και να θέσουμε γερές βάσεις για την περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία.

Πετύχαμε. Πετύχαμε γιατί ο ελληνικός λαός είδε τις συγκεκριμένες θετικές συνέπειες της πολιτικής. Γιατί ήθελε διέξοδο από τη μιζέρια δεκαετιών. Γιατί αποδέχτηκε περιοριστικές πολιτικές με κόστος στο εισόδημά του και στο επίπεδο ζωής του. Γιατί οι Ελληνες στέκονται θετικά στην ιδέα μιας ενωμένης και δημοκρατικής Ευρώπης. Πιστεύουν στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή. Πιστεύουν ότι το να είσαι μέλος της Ενωσης αυτής τους δίνει πολλές νέες ευκαιρίες.

Η ένταξη στη ζώνη του ΕΥΡΩ δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Δεν δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Τη θεωρούμε ως απαρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης και συμμετοχής στις διαδικασίες ευρωπαϊκής ενοποίησης. Βρισκόμαστε σε μια δυναμική τροχιά με όραμα και μεγάλες δυνατότητες.

Ο στόχος της ανάπτυξης της Ευρώπης αποτελεί και δικό μας στόχο. Γι αυτό, η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει μια πολιτική που εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα, όπως προβλέπει άλλωστε και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα συνεχίσει, επίσης, τον εκσυγχρονισμό και τις διαρθρωτικές αλλαγές για να ενισχύσουμε τις βάσεις που θέσαμε. Θα επιδιώξουμε, επίσης, να κατανείμουνε τα οφέλη της ανάπτυξης όσο το δυνατόν ευρύτερα. Η κοινωνική συνοχή και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο, σύμφωνα άλλωστε με την κοινή μας απόφαση στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας.

Η σημερινή επιτυχία οφείλεται και στη δική σας συμπαράσταση και συνεργασία. Ηταν πολύτιμη. Είμαστε έτοιμοι τώρα να συνεισφέρουμε μαζί με εσάς δημιουργικά στην κοινή πορεία για τη δημιουργία της δυναμικής Ευρώπης του 21ου αιώνα.